Abúsír na satelitním snímku QuickBird

© České národní egyptologické centrum FF UK , Laboratoř geoinformatiky UJEP