Fotogram komplexu vezíra Qara©
České národní egyptologické centrum FF UK Praha, autor: P. Čech
© Laboratoř geoinformatiky UJEP